תרגיל למידה בחירום ד באדר 19.2.18

ביום שני ד באדר 19.2.18 יערך תרגיל ארצי בלמידה בחירום

לשם כך עליכם להכיר את פורטל משרד החינוך בנושא

כמו כן מצורף חוזר הוראות כיצד עליכם לפעול ביום התרגיל בזמנכם בין השעות 14:30-22:00