שלום כיתה א'

בימים אלו חל הרישום לכיתה א' מוזמנים להצטרף למשפחת עוזיאל