טיול שכבת ב

04-03-2019 כז אדר א' התשעט - 04-03-2019 כז אדר א' התשעט

פרטים כלליים