לוח צלצולים

8:00-8:55 –  שיעור ראשון.

8:55-9:40 –  שיעור שני.

9:40-9:55 –  ארוחת בוקר

9:55-10:10 – הפסקה

10:10-10:55- שיעור שלישי

10:55-11:40- שיעור רביעי

11:40-11:50- הפסקה

11:50-12:35- שיעור חמישי

12:35-13:20- שיעור שישי

13:30-13:35- ארוחת צהריים

13:35-13:45- שיעור שישי

13:45-14:30-שיעור שביעי

14:30-15:15- שיעור שמיני

15:15-16:00-שיעור תשיעי

שיעור

משעה

עד שעה